Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: My room

Temat: Maria’s bedroom

Cele główne:

 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala słownictwo z poprzednich zajęć;
 • uczeń poznaje nowe słówka związane z blokiem tematycznym;
 • potrafi wskazać wybrane przez nauczyciela słówka;
 • potrafi opisać w języku angielskim własną sypialnię;
 • wdraża się do rozumienia języka mówionego.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • metody aktywizujące: gry i zabawy;
 • metoda oglądowa:

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń, flashcards, podręcznik, płyta CD, magnetofon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Maria’s bedroom

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć – czytanka ”Maria’s bedroom”.
 3. What is missing? – zabawa dydaktyczno – językowa.
 4. Uczniowie rozwiązują zadania z kart pracy.
 5. Zadanie pracy domowej.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Leave a Reply