Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 9   – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Home sweet home.

Temat: Tidy up your room!

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nazwy pomieszczeń w domu;
 • uczeń utrwala użycie przedimków a/an/the;
 • uczeń poznaje przyimki miejsca.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Tidy up your room!

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia słownictwo dotyczące domu.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply