Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASYV

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Review

Temat:  Review

Cele główne:

 • utrwalenie przerobionych treści;
 • znajomość podstawowych zwrotów w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala poznane treści z poszczególnych bloków tematycznych;
 • wyróżnia owoce i warzywa;
 • podaje charakterystykę danych zawodów;
 • pracuje samodzielnie i w skupieniu.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz;

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, płyta CD, magnetofon, flashcards

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Review

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Powtórzenie wiadomości – utrwalanie słownictwa poprzez powtarzanie, segregację rzeczowników na grupy np. Vegetables and fruits.
 3. Praca własna – uczniowie wypełniają przygotowane przez nauczyciela karty pracy.
 4. Pożegnanie z klasą

Leave a Reply