Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  10 -3 lutego

Nazwa bloku programowego:  Historia wokół nas.

TematDrzewo genealogiczne naszej rodziny.  Symbole narodowe ze szczególnym uwzględnieniem hymnu narodowego.

Cele główne:

 • uczeń zna i potrafi wymienić symbole narodowe

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co oznacza pojęcie drzewo genealogiczne
 • wie jaką nazwę nosi hymn polski
 • potrafi wskazać autora hymnu narodowego
 • zna miejsce powstania Legionów Polskich

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

karty pracy, podręcznik  do historii klasa IV  “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i Dziś ” do klasy IV

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Badanie więzi rodzinnych. Drzewo genealogiczne
 2. Symbole narodowe Polaków
 3. Hymn Polski. Mazurek Dąbrowskiego.

Leave a Reply