Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: IV

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: Home sweet home

Temat: Home sweet home

Cele główne:

 • nazywanie pomieszczeń oraz mebli w języku angielskim;
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • zna nazwy mebli w języku angielskim;
 • potrafi wymienić w języku angielskim pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zapisuje nazwy mebli oraz pomieszczeń znajdujących się w domu;
 • słucha uważnie czytanego tekstu oraz odpowiada na pytania;
 • potrafi współtworzyć projekt z grupą osób.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Środki dydaktyczne:

Książka „Junior explorer 4”, gazetki reklamowe, klej, nożyczki, kartki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: The upside down house

 1. Powitanie uczniów.
 2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
 3. Wspólne czytanie tekstu na temat odwróconego domu – zapoznanie dzieci z nowym słownictwem.
 4. Próba odczytania tekstu zapisanego odwrotnie.
 5. Rozwiązywanie krzyżówki o tematyce pomieszczeń w domu.
 6. Zapisywanie nowo poznanych słówek w porządku alfabetycznym.
 7. Wspólne wykonanie projektu „dom” – uczniowie wycinają elementy wystroju domu z gazet reklamowych oraz tworzą własne projekty pomieszczeń.
 8. Powtórzenie poznanego słownictwa z danej lekcji.

 

Leave a Reply