Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  11 -17 lutego

Nazwa bloku programowego:  Galeria postaci historycznych

Temat: Jadwiga i jej zasługi. Działalność Akademii Krakowskiej

Cele główne:

 • uczeń wie kim była Jadwiga

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna zasługi Jadwigi dla Akademii Krakowskiej
 • wie na czym polegała tajna misja ?
 • potrafi wyjaśnić pojęcie uniwersytet
 • wie na czym polegała działalność Akademii Krakowskiej
 • potrafi pracować z tekstem źródłowym
 • zna misję biskupa Wojciecha

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

karty pracy, podręcznik  do historii klasa V  “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i Dziś” do klasy V

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Poznajemy postać Jadwigi
 2. Działalność Akademii Krakowskiej
 3. Zasługi Jadwigi dla rozwoju Akademii
 4. Tajna misja

 

 

Leave a Reply