Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 11   – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Pets.

Temat: Review.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala nazwy zwierząt;
 • uczeń wiadomości z działu 3;
 • uczeń ćwiczy zwrot „can”.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Review.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami słownictwa dot. zwierząt.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply