Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Średniowiecze

TematArchitektura średniowiecza. Społeczeństwo średniowiecza. Przygotowanie do egzaminu

Cele główne:

 • uczeń wie kim był rycerz średniowiecza

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna życie średniowiecznego rycerza
 • wie jaką rolę pełnił zamek w średniowieczu
 • wie kto sprawował rolę w mieście średniowiecznym
 • zna zajęcia mieszczan i mieszkańców wsi
 • potrafi wskazać różnice pomiędzy stylem romańskim a gotyckim
 • zna misję biskupa Wojciecha

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań
 • twórczego myślenia
 • aktywizujące burza mózgów

Środki dydaktyczne:

karty pracy, podręcznik  do historii klasa V  “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V, ilustracje przedstawiające styl romański i gotycki

Przebieg

I  jednostka lekcyjna

 1. Społeczeństwo średniowiecza.
 • życie w klasztorze
 • epoka rycerzy
 • życie w mieście – kupcy, rzemieślnicy, mieszczanie
 1. Warunki życia na wsi
 2.  Style w architekturze średniowiecznej

 

 

Leave a Reply