Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 12  – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Let’s go shopping.

Temat: At the shopping center.

Cele główne:

  • rozwijanie umiejętności językowych;
  • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń poznaje nowe słownictwo;
  • uczeń poznaje zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
  • metody aktywizujące: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, nagrania audio

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : At the shopping center.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
  2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
  3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
  4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply