Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA:mgr Joanna Dębicka

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Rooms.

Temat: Rooms

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w domu w języku angielskim;
 • utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zna nazwy zabawek;
 • wymienia nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

telefon, głośniczek, pacynka „Cookie”, flashcards-obrazki „toys”, flashcards „rooms”, książka „Here’s Patch”, flashcards „Wheels on the bus”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Rooms

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. Powtórzenie słownictwa związanego z pogodą – piosenka „How’s the weather?”
 3. Zapoznanie z piosenką „Rooms song” – przedstawienie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 4. Dopasowywanie przedmiotów do odpowiednich pokojów.
 5. Piosenka „Noisy toys”.
 6. Piosenka „Wheels on the bus”.
 7. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Leave a Reply