Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Rooms

Temat: Rooms

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w domu w języku angielskim;
 • utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim;
 • znajomość nazw pór roku w języku angielkim.

Cele szczegółowe -uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zna nazwy zabawek;
 • wymienia nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • wymienia pory roku w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek, pacynka „Cookie”, flashcards-obrazki „toys”, flashcards „rooms”, książka „Here’s Patch”, flashcards „Season song”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Rooms

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. „Season song”- nauka nazw pór roku w języku angielskim.
 3. Piosenka „Rooms song” – powtórzenie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 4. Dopasowywanie przedmiotów do odpowiednich pokojów.
 5. Piosenka „Noisy toys”.
 6. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Leave a Reply