Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Test.

Cele główne:

  • powtórka materiału;
  • przygotowanie do testu pisemnego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń rozwiązuje zadania testowe;
  • uczeń zapoznaje się z formą testu pisemnego;

 

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;

 

Środki dydaktyczne:

Arkusze testowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Test.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
  2. Nauczyciel rozdaje arkusze testów.
  3. Uczniowie pracują z testami.
  4. Nauczyciel zbiera testy.
  5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply