Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Poprawa testów.

Cele główne:

  • kształtowanie umiejętności językowych;
  • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń utrwala wiedzę;
  • uczeń ćwiczy zagadnienia z którymi miał problem;

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
  • ruchowa;
  • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Poprawa testów.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
  2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
  3. Nauczyciel omawia testy.
  4. Uczniowie wykonują różne zadania.
  5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply