Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Birthdays.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń utrwala nowo poznane słownictwo związane z urodzinami i prezentami;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń poznaje nazwy miesięcy.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-birthdays.pdf

Piosenka:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/shopping

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Birthdays.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótka powtórka z poprzedniej lekcji.
 3. Uczniowie śpiewają piosenkę.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Leave a Reply