Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Gulliver’s Travels: Part 1: Voyage to Lilliput.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słówka z historyjki Podróże Guliwera;
 • Uczeń utrwala struktury czasu przeszłego;
 • Uczeń poznaje nowe zwroty w języku angielskim..

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 

Środki dydaktyczne:

Materiały multimedialne, podręcznik, nagranie audio

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Gulliver’s Travels: Part 1: Voyage to Lilliput.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą pzy użyciu podstawowych zwrotów na powitanie,
 2. Przedstawienie tematu przez nauczyciela.
 3. Utrwalenie nowego słownictwa,
 4. Słuchanie historyjki przez uczniów,
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

Leave a Reply