Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego:  J. angielski

Temat: Halloween.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Halloween
 • Poznawanie słów związanych z Halloween;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje święto Halloween;
 • Dzieci uczą się słów związanych z Halloween;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Ćwiczenia file:///C:/Users/Basia/Desktop/halloween-2017-klasa-1-3.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Haloween.

 1. Omówienie tematu Halloween,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

 

 

 

Leave a Reply