Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Pizza.

Cele główne:

 • Poznawanie słów związanych z robieniem pizzy;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje słowo pizza;
 • Dzieci uczą się składników w języku angielskim;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Obrazki, płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pizza.

 1. Powitanie piosenką dzieci z nauczycielem,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.
 5. Pożegnanie z piosenką.

 

 

 

 

Leave a Reply