Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: What’s in the classroom?

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- classroom
 • Poznawanie słów związanych z salą lekcyjną;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie classroom;
 • Dzieci uczą się słów związanych z przedmiotami znajdującymi się w klasie;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Classroom.

 1. Omówienie tematu classroom,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

Leave a Reply