Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 7   – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Future predictions.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym.
 • Uczeń potrafi mówić o przypuszczeniach co do przyszłości.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Future predictions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie piszą krótki test z wiedzy z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, z których uczniowie dowiadują się istotne informacje odnośnie czasu Future Simple.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Leave a Reply