Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Christmas carols.

Cele główne:

  • Uczeń ćwiczy swobodne używanie jęzka angielskiego.
  • Uczeń poznaje angielskie kolędy.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
  • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

  • Podające;
  • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Teksty kolęd angielskich i nagrania ze strony internetowej www.youtube.com

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Christmas carols.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
  2. Uczniowie rozmawiają krótko o tradycjach świątecznych.
  3. Nauczyciel przedstawia teksty kolęd, razem z uczniami tłumaczy i wyjaśnia ich treść, po czym wszyscy wspólnie śpiewają kolędy.
  4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

Leave a Reply