Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Funkcja narratora w tekście

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje główną myśl utworu;
 • Opisuje bohaterów i zależności między nimi;
 • Wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty;
 • Wskazuje narratora i jego funkcję w tekście;
 • Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową;
 • Wzbogaca słownictwo i potrafi je wykorzystywać;
 • Uczestniczy w rozmowie na dany temat.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenie myślenia pytajnego;
 • Praca z lekturą;
 • Ćwiczenie relaksacyjne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Słowa na start”, kartki z fragmentami wybranych tekstów literackich

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: O sztuce przyjaźni, Funkcja narratora w tekście literackim

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Głośne przeczytanie opowiadania U. Stark „Czy umiesz gwizdać, Joanno?” s. 330;
 3. Ćwiczenie relaksacyjne;
 4. Dyskusja na temat przeczytanego tekstu;
 5. Wyjaśnienie funkcji narratora w tekście. Ćwiczenia;
 6. Zadanie domowe: Dlaczego jest ważne, by młodzi ludzie pamiętali o starszych osobach. Uzasadnij swoje zdanie.

Leave a Reply