Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Trzej Królowie – O włos od tragedii

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postaciami trzech króli i wyjaśnienie znaczenia darów, jakie przynieśli małemu Panu Jezusowi;
 • Wyjaśnienie pojęcia „rzeź niewiniątek” oraz symboliki liter KMB.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie zainteresowania uczniów wczesnymi dziejami Jezusa z Nazaretu;
 • Uświadomienie uczniom istnienia tematu „rzezi niewiniątek” ;
 • Przyswojenie wiedzy na temat podstaw wiary chrześcijańskiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Rysowanie;
 • Czytanie wersetów Nowego Testamentu.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Trzej Królowie – O włos od Tragedii

 1. Wyjaśnienie uczniom znaczenia postaci trzech króli oraz omówienie zdarzeń, w których brali oni udział w okresie narodzin Jezusa;
 2. Dyskusja na temat znaczenia liter KMB oraz zasadności umieszczania ich na drzwiach przed wizytą duszpasterską;
 3. Poruszenie tematu rzezi niewiniątek;
 4. Rysowanie dowolnej sceny o tematyce „Przybycie królów do stajenki”.

Leave a Reply