Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ciała stałe

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem ciała stałego oraz jego właściwościami
 • Poznanie umiejętności wykorzystywania cech ciał stałych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje ciało stałe oraz jego właściwości;
 • Potrafi wyjaśnić , czym jest nieściśliwość;
 • Potrafi określić właściwości ciała stałego na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji;
 • Charakteryzuje właściwości ciał stałych w odniesieniu do ich wykorzystania.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja ciał stałych w otoczeniu;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ciało stałe

 1. Omówienie pojęcia ciała stałego oraz charakterystyka jego właściwości;
 2. Scharakteryzowanie terminów ściśliwość oraz nieściśliwość;
 3. Przeprowadzenie obserwacji oraz charakterystyki ciał stałych w otoczeniu;
 4. Omówienie właściwości ciał stałych w nawiązaniu do ich wykorzystywania w życiu codziennym.

Leave a Reply