Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My favourite TV programme, Present Simple and Present Continuous

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat programów telewizyjnych;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z telewizją i programami telewizyjnymi;
 • Poznanie głównych różnic pomiędzy czasem teraźniejszym prostym a czasem teraźniejszym kontynuującym;
 • Znajomość określników czasu charakterystycznych do danego czasu teraźniejszego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna słownictwo związane z telewizją i programami telewizyjnym;
 • Potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych programów;
 • Potrafi odróżniać dwa czasy teraźniejsze oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Zna zasady używania czasów teraźniejszych do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz w chwili mówienia.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite TV programme

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy;
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem;
 4. Wykonanie zadań, które ma na celu utrwalenie wiadomości;
 5. Dyskusja w celu utrwalenia tematu i słownictwa;
 6. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple and Present Continuous

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

 

Leave a Reply