Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  11 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

  • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
  • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
  • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

  • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
  • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

  1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
  2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
  3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

 

Leave a Reply