Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  8 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem cudu, jego symboliką oraz znaczeniem w świecie chrześcijańskim;
  • Poszerzenie wiedzy o Bogu jako pasterzu dbającym o swoje owieczki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi omówić dzieje Chrystusowe;
  • Zna i potrafi scharakteryzować podstawy wiary chrześcijańskiej;
  • Zna pojęcie „Boskości Chrystusa”  oraz działanie jego Miłosierdzia względem grzeszników.

Metody:

  • Wykład;
  • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

  1. Zapoznanie uczniów z pojęciem cudu oraz jego znaczeniem w dziejach Chrystusowych;
  2. Omówienie cudu w kanie Galilejskiej;
  3. Obejrzenie filmu pt.„Cuda Jezusa”.

 

 

Leave a Reply