Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

  • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia”, podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, podręcznik do geografii  do klasy V “Planeta Nowa”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

  • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
  • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
  • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Leave a Reply