Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: My toy is great!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego dzikich zwierząt;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My toy is great!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Poznajemy nazwy zabawek i słuchamy historyjki
 • toys, car, plane, ball, game,
 1. Dzieci próbują same nazywać zabawki wskazane przez nauczyciela,
 2. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu:
 • My toys.
 1. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Leave a Reply