Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: A school trip

Cele główne:

 • Poznawanie nowego słownictwa;
 • Słuchanie nagrania i śledzenie tekstu;
 • Nazywanie czynności przedstawionych na zdjęciu
 • Słuchanie piosenki.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo oraz zwroty;
 • Uczeń słucha nagrania i śledzi tekst;
 • Uczeń nazywa czynności;
 • Uczeń słucha piosenki.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki, zadania dodatkowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A school trip.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Czytanie oraz tłumaczenie przez dzieci nowego słownictwa.
 3. Czytanie tekstu na forum klasy oraz tłumaczenie.
 4. Poznawanie zwrotów dotyczących czynności: co można robić na wycieczce?
 5. Słuchanie piosenki (In the forest,In the country) i wspólne śpiewanie.
 6. Naśladowanie aktywności i rozpoznawanie ich.

 

 

Leave a Reply