Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  10 – 27 Kwiecień

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Spring

 

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie zwrotów opisujących zmiany w przyrodzie;
 • Odróżnienie pór roku.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi wymienić zmiany w przyrodzie;
 • Uczeń potrafi opisać zmiany zachodzące wiosną;
 • Dziecko wymienia pory roku;

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki, ćwiczenia

 

 I jednostka lekcyjna:

Przebieg zajęć:

Temat: Spring.

 

 1. Poznanie słownictwa dotyczącego zmian w przyrodzie.
 2. Poszerzanie zasobu słownictwa po przez zabawy w skojarzenia.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie.
 4. Zakończenie zajęć.

Leave a Reply