Konspekt z przyrody

Konspekt dla klasy IV, V

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 1 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Wszechświat przez mikroskop

Cele główne:

  • Uczeń zna i potrafi wskazać przyrządy służące do obserwacji przyrody

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Zna budowę mikroskopu
  • Potrafi wskazać jego elementy i objaśnić do czego służą
  • Wie jako obraz widzimy przez mikroskop
  • Orientuje się co możemy oglądać przez mikroskop
  • Potrafi wskazać zasadniczą różnicę pomiędzy urządzeniem cyfrowym a analogowym

Dodaj komentarz