Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego:Przyroda.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu pierwszego./Składniki pogody.

 Cele główne:

  • Uczeń zna składniki pogody i zna definicję słowa „pogoda”.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Potrafi opisać i objaśnić szczegółowo poszczególne składniki pogody;
  • Umie wyjaśnić przyczyny i skutki zjawisk atmosferycznych;
  • Rozróżnia opady i osady atmosferyczne;
  • Rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku.

 

Dodaj komentarz