Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

  • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
  • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
  • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
  • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
  • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
  • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

 

 

Dodaj komentarz