Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2 – 10 PAŹDZIERNIKA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk angielski

Temat 1: MY CLOTHES: MY WARDROBE. MY BODY.  Słownictwo, typy ubrań, materiały, rozmiary, ubrania świąteczne, domowe, sportowe, zimowe, letnie itp. Rysujemy wycinanki i ubranka na papierowe lalki, pokazujemy i wymawiamy właściwe obrazki, nazywamy różne komplety, dopasowujemy rozne ubrania do czesci ciala. Ubrania, jakie nosi babcia, tata, mama, brat, pielęgniarka, lekarz, policjant, rolnik, harcerz.

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
  • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację interpersonalna; Czlonkowie rodziny, generacje, ludzie pracy
  • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o ubraniach i ciele;
  • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swoja garderobe
  • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach;
  • Potrafi wskazać ubrania, w tekście, rozumie ich funkcję

Leave a Reply