Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 4–21 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1 :  Rzeczownik- Liczba pojedyncza i mnoga                                            

 Cele główne: Uczeń

 • Zna cechy charakterystyczne rzeczownika

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Odróżnić liczbę pojedynczą od liczby mnogiej
 • Wskazać w tekście odpowiednią liczbę osób, rzeczy
 • Uzupełnić tabelę dotyczącą odpowiednich liczb

 

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020

Uzupełnij tabelę

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
DOM

 

TELEFON

 

 

 

DOMY

Temat 2: Rośliny zbożowe
Cele główne :

 • Uczeń zna pojęcie rośliny zbożowe
 • Wie co zaliczamy do roślin zbożowych

Cele porządkowe : Uczeń

 •  Wie co otrzymujemy ze zboża
 • Wie w jakiej porze roku są wysiewane zboża
 • Zna nazwy zbóż
 • Rozumie na czym polega praca rolnika
 • Wie jakich narzędzi rolnik używa do swojej pracy

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020

Do czego są wykorzystywane rośliny zbożowe ?  Klasa II, III  Podaj trzy przykłady.

Które narzędzia używane są w pracy rolnika. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Klasa I

 1. Kosy, sierpy, kombajny
 2. Siekiery, Kosy, sierpy
 3. Traktory, kombajny, łopaty

 

Leave a Reply