Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 9 stycznia 2021

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ptaki- czy to tylko skrzydła i dziób.  Pogoda, bardzo kapryśna i zmienna panna.

Cele główne:  Zapoznanie uczniów z :

 • Zapoznanie uczniów ze środowiskiem życia ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ptaków;
 • Zapoznanie z budową ptaka;
 • Wyjaśnienie uczniom, czym zajmuje się ornitologia;
 • Zapoznanie uczniów z rodzajami klimatu;
 • Zapoznanie uczniów czym jest obserwacja pogody;
 • Wyjaśnienie obiegu wody w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać środowisko życia ptaków;
 • Wymienić co najmniej 5 gatunków ptaków;
 • Opisać budowę ptaka;
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ornitologia;
 • Wyjaśnić różnice klimatyczne;
 • Potrafi obserwować przyrodę;
 • Wyjaśnić podstawy obiegu wody w przyrodzie.

Zadanie domowe

Zeszyt ćwiczeń Dziennik badacze świata str. 16, 17, 18, 19, obserwowanie pogody i zapisywanie temperatury oraz podstawowej charakterystyki pogody każdego dnia.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply