Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 18 WRZEŚNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy oraz wybranych treści z zakresu teorii literatury.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Zachęcenie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznawać i nazywać odmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy;
 • Wie czym różni się rozbiór gramatyczny zdania od rozbioru logicznego;
 • Wie co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni wybrany środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Zna i rozumie podział na rodzaje i gatunki literackie;
 • Potrafi rozpoznać w tekście literackim narratora pierwszo- i trzecio osobowego;
 • Umie rozpoznawać rymy w wierszu.

Leave a Reply