Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 1 – 25 września

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Kardynał  Stefan Wyszyński , Matka E .R. Czacka

Cele  ogólne:

  • Poznanie Matki Elżbiety Czackiej, odkrywanie jej życia
  • Rozwijanie zainteresowania postacią S. Wyszyńskiego
  • Ukazanie S. Wyszyńskiego jako patrioty i duszpasterza

Cele szczegółowe – uczeń:

  • Na podstawie filmu lub życiorysu opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Prymasa Tysiąclecia
  • Definiuje pojęcia /prymas/patriota/duszpasterz
  • Potrafi opowiedzieć o  życiu Matki E.R. Czackiej

 

 

Leave a Reply