Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V-VI 

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 – 9 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Historia. Reformacja w Europie.

Temat :  Kościół w początkach reformacji nowożytnej

Cele główne:  uczeń, 

  • Potrafi wyjaśnić pojęcie reformacji

Cele szczegółowe:  uczeń,

  • Potrafi wymienić przyczyny reformacji
  • Wie kim był Marcin Luter
  • Zna przyczyny pomiędzy katolicyzmem a luteranizmem
  • Wie jakie były wyznania protestanckie

Zadanie domowe z dnia  09.10.2021

  1. Przedstaw główne cechy luteranizmu

Leave a Reply