Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5 –  15 stycznia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Złoty wiek. Czasy zygmuntowskie

Cele główne:  uczeń, 

  • Wie kim był Zygmunt  I  Stary i z czego zasłynął

Cele szczegółowe: Uczeń :

  • Zna politykę zagraniczną Zygmunta Starego
  • Potrafi wyjaśnić pojęcie Hołd Pruski
  • Zna przebieg, przyczyny i skutki wojny ponocnej

Zadanie domowe z dnia 15. 01.2022

Omów postać Zygmunta I Starego

 

 

Leave a Reply