Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 7 –  15 stycznia 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1:  Omawiamy wiersz pt „ Kraków ”

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Kształtowanie języka
 • Bogacenie słownictwa

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wskazać główny motyw w wierszu
 • Umie wyodrębnić i przedstawiać zabytki
 • Wie wyjaśnić pojęcie Wawel

Temat 2 :  Omawiamy opowiadanie  dwanaście miesięcy Magdaleny Baj

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Wskazanie bohaterów pierwszo drugoplanowych

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić pojęcie morał
 • Wymienić nazwy 12 miesięcy oraz ich podział na pory roku
 • Wskazać elementy fikcyjne i prawdziwe w opowiadaniu

 

Leave a Reply