Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 4 – 5 lutego 2022

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Dekalog

Cele ogólne:

  • Uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Wymienia przykazania Boże .
  • Wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
  • Wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
  • Potrafi określić jakich wartości uczy nas każde z przykazań .

Leave a Reply