Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  2- 17 września 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2 :   Co robią zimą dni tygodnia ?  Jak biedronka zgubiła kropki ? Zabawa w dni tygodnia.

Cele główne: 

  • Przypomnienie wiadomości o dniach tygodnia

Cele szczegółowe: Uczeń

  • Potrafi pracować z tekstem
  • Potrafi opisać i wypełnić plan na cały tydzień
  • Zna nazwy dni tygodnia i potrafi połączyć z odpowiednią cyfrą

Leave a Reply