Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 4  :  Składniki pogody.  Komórka roślinna i inne rodzaje komórek.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie składników pogody oraz przyrządów do ich pomiaru
 • Poznanie różnorodność kształtów i komórek.
 • Poznanie podstawowych elementów budujących komórkę roślinną i ich funkcje.
 • Poznanie przebiegu fotosyntezy

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje składniki pogody
 • Rozpoznaje przyrządy do pomiaru składników pogody
 • Wskazuję i nazywa elementy budujące komórkę roślinną
 • Wykazuje różnice pomiędzy komórką roślinną a innymi komórkami
 • Wskazuje element odpowiedzialny za proces fotosyntezy i wyjaśnia jej przebieg

Zadanie domowe z dnia 26. 11. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.1 strona 35 ćw. 3 strona 37
 2. Klasa V podręcznik ćwiczenia 2,4 strona 38

Leave a Reply