Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  28 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat : 1, 2, 3 :  Dwa bieguny.  Pogoda i zwierzęta zamieszujące Antarktydę i Arktykę. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku

Cele główne:

  • Uczeń potrafi wskazać na globusie biegun północy i południowy

Cele szczegółowe: Uczeń

  • Wie przez jakie obszar lądu jest otoczony każdy z biegunów
  • Wie jaki klimat panuje na biegunach
  • Potrafi wymienić zwierzęta występujące na biegunach
  • Wie czym charakteryzuje się przymiotnik

Zadanie domowe klasa II, III

Ćw 1, 2 str 4  Elementarz odkrywców ćwiczenia

Klasa I

Połączę nazwy zwierząt z odpowiednim napisem

Leave a Reply