Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  12 –  25 marca

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane

Tema1 :  Poznajemy postać Krzysztofa Kolumba na podstawie opowiadania pt „Dziennik podróży” Tomasza Plebańskiego

Cele główne:

  • Potrafi pracować z tekstem
  • Umie wskazać bohaterów opowiadania

Cele szczegółowe: Uczeń

  • Potrafi określić czas i miejsce akcji
  • Umie wyodrębnić wydarzenia w opowiadaniu
  • Wie co oznacza pojęcie dziennik z podróży
  • Zdobywa informację na temat postaci Krzysztofa Kolumba

Zadanie domowe z dnia 25. 03.2023

  1. Klasy II- III . Opiszę krótko w kilku zdaniach kim był Krzysztof Kolumb
  2. Klasa I – Uzupełnię zdania
  • Diego był …………………………………………………………………………..
  • Krzysztof Kolumb odnalazł drogę do ………………………………….

Leave a Reply