Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: mgr Anna Wirska

LEKCJA –  12 – 25 marca 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Ssaki – kręgowce , które karmią młode mlekiem.

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu wydalniczego.

 Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją ssaki
 • Poznaje budowę ssaków i przystosowanie do karmienia potomstwa
 • Poznanie sposobu rozmnażania i rozwoju ssaków
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu wydalniczego
 • Poznaje mechanizm wydalania

Cele szczegółowe: Uczeń

 • przedstawia różnorodność środowisk życia ssaków
 • dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ich  do karmienia potomstwa,
 • przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ssaków,

 

 • rozpoznaje elementy budowy układu wydalniczego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;
 • przedstawia mechanizm wydalania;
 • analizuje przebieg wydalania oraz funkcję poszczególnych elementów;

 

 

Leave a Reply