Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja 2- 23.09.2023
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Jestem świadomym przyrodnikiem.

Cele główne:

  • potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe w uwzględnieniem przydatnych
    przyrządów.
  • umie określić kierunki geograficzne.

Cele szczegółowe: uczeń

  • potrafi określić czym są obserwacje,
  • jest w stanie wymienić przyrządy umożliwiające obserwacje przyrody,
  • umie objaśnić zastosowanie poszczególnych przyrządów,
  • potrafi wskazać kierunki geograficzne
  • umie określić i wskazać widnokrąg.

Zadania domowe z dnia 23.09.2023
wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń- strony 15 i 16

Leave a Reply