Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 2 – 23 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wakacyjne krajobrazy. Wysłuchanie wiersza S. Szuchowej „ Morskie muszelki”

Cele ogólne:

 • Wzbogacenie słownika dzieci w miarę poznawania różnorodnego środowiska przyrodniczego;
 • Zapoznanie z zasadami prawidłowego zachowania się nad wodą;
 • Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie rozpoznawania i nazywania kolorów;
 • Orientacja na mapie Polski;
 • Kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci;
 • Utrwalenie poznanych liter O I A oraz prawidłowego zapisu graficznego
 • Zapoznanie z podręcznikiem I ćwiczeniami do klasy I

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie, jak wygląda różnorodny krajobraz Polski,;
 • Zna zasady prawidłowego zachowania się nad wodą;
 • Rozpoznaje odgłosy związane z krajobrazem nadmorskim;
 • Potrafi wypowiedzieć się na podany temat;
 • Rozpoznaje i nazywa kolory;
 • Pokazuje na mapie Polski Morze Bałtyckie;
 • Wykonuje pracę plastyczną.
 • Pracuje z ksiażką i ćwiczeniami, prawidłowo wykonuje zadania.

 

 

 

 

Leave a Reply