Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Means of transport.

Cele główne:

  • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Toys and classroom objects”
  • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Means of transport” z wykorzystaniem ilustracji
  • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
  • Śpiewa piosenkę i odpowiednio ilustruje ją ruchem
  • Reaguje na sygnał nauczyciela w zabawie dydaktycznej „We can make a circle”
  • Osłuchuje się z melodią i słowami nowej piosenki „The wheels on the bus”
  • Bierze czynny udział w zabawach pamięciowych z wykorzystaniem kart obrazkowych „Flashcards”
  • Zna podstawowe słownictwo związane z transportem
  • Próbuje powiedzieć jakimi środkami transportu lubi i nie lubi podróżować

Leave a Reply